wpb7fbf705.png

wp5533b116.gif

Age Opslag en CO2 afvang

 

AGE Tech© tracht het broeikas effect om te draaien en neemt verantwoording voor de emissie van fossiele verbranding. Het gaat verder en onttrekt zelfs een beetje CO2 en andere verontreinigingen uit de atmosfeer. Ook vormt het een schakel tussen grote windparken en het net. Daarnaast levert het CO2, gedistilleerd water, koude en industriele gassen aan het bedrijfsleven, LN2 voor zero emissie vervoer en injecteert het afgevangen CO2 weer in de grond. Groot voordeel is de combinatie van verschillende functies waardoor een financiële  hefboom gaat werken.

Het project realiseert opslag van Elektrische energie (b.v. uit de te realiseren grote windparken) bij hoog aanbod en levert deze tijdens piek verbruik terug, aangevuld met hoogwaardige niet duurzame energie met behulp van oxyfuel combustion en CO2 afvang. Elektrisch rendement van terug levering is ca. 50%, plus dat zuurstof productie en CO2 afvang geen extra energie kosten, net als een aantal andere bijprodukten.

 wp20db2e36.png

wp8171bf01.png Ir.S.Rijnaarts

Tijdens daluren wordt vloeibare zuurstof en stikstof gemaakt met gedifferentieerde opslag van warmte en koude. Tijdens de piek wordt het opgeslagen potentieel geëxpandeerd en levert het stroom aan het net. Zelfs al zou het rendement van O2 productie gelijk zijn aan andere methodes, dan nog werkt de opslag hefboom omdat geen piek energie voor afvang gebruikt wordt, vloeibare lucht en stoom expansie overdag dubbel baseload leveren en CO2 vloeibaar afgevoerd wordt. De Norned kabel heeft een vergelijkbare investering en rendement vanwege transmissie verliezen maar is gelimiteerd en vangt geen CO2 af. Een valmeer is duurder met hoger rendement maar vangt ook geen CO2 af. CAES is goedkoper maar afhankelijk van de brandstofprijs en stoot zelfs CO2 uit. Andere afvang methoden vergroten het energie probleem omdat ze 20% extra piek energie verbruiken en slechts 60-80% van de uitstoot afvangen. Deze alternatieven kunnen geen van allen koude leveren, industriele gassen produceren, lucht zuiveren, compact en decentraal geïntegreerd worden, met bestaande machines gebouwd worden of LN2 leveren voor een grootschalig zero emissie wagenpark.

 

 

 

 

Berekeningen door:

wpe1fcbc79.png
wpf1e50f8f.jpg

 

Compressie/expansie opslag techniek in Huntorf, Du, buffert een nucleaire centrale effectief voor meer dan 30 jaar en levert in 2 uur meer energie dan Borsele in 1 uur.  

wpf7810212_0f.jpg