wpb7fbf705.png


wp5533b116.gif
wpc15a8f7f.png
                                        

 

AGE Tech© investeert in opslag van hoogwaardige energie wat dan de volgende produkten oplevert:

 

Piek leveringsgarantie

Buffering grote windparken

Optimaal draaien van bestaande centrales

Zero emissie verbranding

Luchtzuivering

Koude voor grote koel en vries pakhuizen

Gedistilleerd water

Onttrekking broeikasgassen

Levering industriele gassen

Grootschalige  CO2 afvang

Hoge veiligheid

Transitie naar zero emissie vervoer

Transitie naar zero emissie gebouwen

Expanderende spiraal van fossiele onafhankelijkheid

 

 

 

Introductie en display van AGE Tech tijdens “Energie Transitie in Versnelling” onder leiding van Prof. K. Hemmes, TU Delft, 13 Juni 2007.

 

 

 

 

 

 

 

Octrooi (aanvrage) 05075728.5-1267, 1027280, 1033323, 1033364, 1033554, 1032811.

wpcdf59d46_0f.jpg

Anti Greenhouse Energy Technology.   

Definitie:

Toepassing van technologie met betrekking tot opwekking, omzetting en opslag van energie op zo’n wijze dat het broeikaseffect tegen gegaan wordt.

 

En Specifiek:

Integratie van duurzame energie middels koud of vloeibaar gas wat nuttige arbeid op vraag levert en tevens fossiele opwekking en de atmosfeer schoon maakt.

wp48ed3015_0f.jpg