wpb7fbf705.png

wp5533b116.gif
Opium wet; lijst I
Harddrugs (ook wel: zware narcotica of zware bedwelmingsmiddelen) zijn drugs waarvan de Nederlandse overheid vindt dat ze een onaanvaardbaar risico met zich meebrengen. Dit risico ligt met name op het gebied van de gezondheid en het verslavend effect. De verboden middelen staan genoemd op Lijst I van de Opiumwet. Het vervaardigen en verhandelen van deze middelen is strafbaar.
(Wikipedia)
International Nonproprietary Name (INN) 7
acetorfine -
- acetyl- alfamethylfentanyl
N-[1-( alfa-methylfenethyl)-4-piperidyl]-
acetanilide
- acetyldihydrocodeïne 4,5-epoxy-3-methoxy- N-methylmorfinan-
6-yl-acetaat
acetylmethadol -
alfacetylmethadol -
alfameprodine -
alfamethadol -
- alfa-methylfentanyl N-[1( alfa-methylfenethyl)-4-piperidyl]-
propionanilide
- alfa-methylthiofentanyl N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-
piperidyl]propionanilide
alfaprodine -
alfentanil -
allylprodine -
amfetamine –(Adderal, Dexedrine)
amineptine - 7-[(10,11-dihydro-5 Hdibenzo[
a,d]cyclohepten-5-
yl)amino]heptanoic acid8
anileridine -
benzethidine -
- benzylmorfine 3-benzoyloxy-4,5-epoxy- N-methyl-7-
morfineen-6-ol
betacetylmethadol -
- beta-hydroxy-3-
methylfentanyl
N-[1-( beta-hydroxyfenethyl)-3-methyl-4-
piperidyl]propionanilide
- beta-hydroxyfentanyl N-[1-( beta-hydroxyfenethyl)-4-piperidyl]-
propionanilide
betameprodine -
betamethadol -
betaprodine -
bezitramide -
- bolkaf alle delen van de plant Papaver
somniferum L. na het oogsten, met
uitzondering van het zaad
brolamfetamine -
cathinon -
- 2C-B 4-bromo-2,5-dimethoxyfenetylamine
- 2C-I 2,5-dimethoxy-4-iodofenethylamine
- 2C-T-2 2,5-dimethoxy-4-ethylthiofenethylamine
- 2C-T-7 2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiofenethylamine
clonitazeen -
- cocablad bladeren van planten van het geslacht
Erythroxylon
- cocaïne (-)-3- beta-benzoyloxytropaan-2- beta-
7 De door de Wereldgezondheidsorganisatie vastgestelde generieke benaming.
8 Toegevoegd bij besluit van 29 november 2004, Stb. (2004) 643. De Nederlandse benaming
van deze stof luidt: 7-[(10,11-dihydro-5 H-dibenzo[ a,d]cyclohepteen-5-yl)amino]heptaanzuur.
International Nonproprietary
Name (INN) 7
andere benamingen nadere omschrijving
carbonzure methylester
- codeïne 4,5-epoxy-3-methoxy- N-methyl-7-
morfineen-6-ol
codoxim -
- concentraat van bolkaf het materiaal dat wordt verkregen door
bolkaf te onderwerpen aan een
behandeling ter concentratie van zijn
alkaloïden
desomorfine -
dexamfetamine -
dextromoramide -
dextropropoxyfeen -
diampromide -
diëthylthiambuteen -
- N,N-diëthyltryptamine,
DET
3-[2-(diethylamino)ethyl]indol
difenoxine -
difenoxylaat -
dihydrocodeïne -
- dihydroethorfine 7,8-dihydro-7- alfa-[1-( R)-hydroxy-1-
methylbutyl]-6,14- endo-ethanotetrahydro-
oripavine
- dihydromorfine 4,5-epoxy- N-methylmorfinan-3,6-diol
dimefeptanol -
dimenoxadol -
- 2,5-dimethoxyamfetamine,
DMA
(±)-2,5-dimethoxy- alfamethylfenethylamine
- 2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamine,
DOET
(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy- alfamethylfenethylamine
- 2,5-dimethoxy-4-
methamfetamine, STP,
DOM
2,5-dimethoxy- alfa,4-
dimethylfenethylamine
dimethylthiambuteen -
- N,N-dimethyltryptamine,
DMT
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol
dioxafetylbutiraat -
dipipanon -
- DMHP 3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-
tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6 Hdibenzo[
b,d]pyran-1-ol
drotebanol -
- ecgonine 3-hydroxy-2-tropaancarbonzuur
- N-ethyl-3,4-
methyleendioxyamfetamine,
N-ethyl-
MDA
(±)- N-ethyl- alfa-methyl-3,4-(methyleendioxy)
fenethylamine
ethylmethylthiambuteen -
- ethylmorfine 4,5-epoxy-3-ethoxy- N-methyl-7-
morfineen-6-ol
eticyclidine -
etonitazeen -
etorfine -
etoxeridine -
etryptamine -
fenadoxon -
fenampromide -
International Nonproprietary
Name (INN) 7
andere benamingen nadere omschrijving
fenazocine -
fencyclidine
-
fenetylline -
fenmetrazine -
fenomorfan -
fenoperidine -
fentanyl -
folcodine -
- furethidine 1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-fenylpiperidine-
4-carbonzure ethylester
- hennepolie concentraat van planten van het
geslacht Cannabis (hennep) verkregen
door extractie van hennep of hasjiesj, al
dan niet vermengd met olie
- heroïne, diamorfine 4,5-epoxy-17-methylmorfinan-3,6-diyldiacetaat
hydrocodon -
hydromorfinol -
hydromorfon -
- N-hydroxymethyleendioxy-
amfetamine,
N-hydroxyMDA
(±)- N-[ alfa-methyl-3,4-(methyleendioxy)-
fenethyl]hydroxylamine
hydroxypethidine -
isomethadon -
ketobemidon -
levamfetamine -
levofenacylmorfan -
- levomethamfetamine (-)- N, alfa-dimethylfenethylamine
levomethorfan -
levomoramide -
levorfanol -
lysergide
mecloqualon -
- mescaline 3,4,5-trimethoxyfenethylamine
metamfetamine – (Desoxyn Gradumet XTC)
metamfetamine racemaat
-
metazocine -
methadon -
- methadon-tussenproduct 4-cyano-2-dimethylamino-4,4-
difenylbutaan
methaqualon -
- methcathinon (2-methylamino)-1-fenylpropaan-1-on
- 2-methoxy-4,5-
methyleendioxyamfetamine,
MMDA
2-methoxy- alfa-methyl-4,5-
(methyleendioxy)-fenethylamine
- 4-methylaminorex (±)- cis-2-amino-4-methyl-5-fenyl-2-
oxazoline
methyldesorfine -
methyldihydromorfine -
- 3,4-methyleendioxymethamfetamine,
MDMA
(±)- N, alfa-dimethyl-3,4-
(methyleendioxy)-fenethylamine
methylfenidaat – (Ritalin, Concerta, Methylin)
International Nonproprietary
Name (INN) 7
andere benamingen nadere omschrijving
- 3-methylfentanyl N-(3-methyl-1-fenethyl-4-
piperidyl)propion-anilide
- MPPP 1-methyl-4-fenyl-4-piperidinol propionaat
(ester)
- 4-methylthioamfetamine,
4-MTA
4-methylthio- alfa-methylfenethylamine
- 3-methylthiofentanyl N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-
piperidyl]propionanilide
metopon -
- moramide-tussenproduct 2-methyl-3-morfolino-1,1-difenylpropaancarbonzuur
morferidine -
- morfine 4,5-epoxy- N-methyl-7-morfineen-3,6-diol
- morfine-methobromide 4,5-epoxy- N-methyl-7-morfineen-3,6-diol
methylbromide
- morfine- N-oxide 4,5-epoxy-3,6-dihydroxy- N-methyl-7-
morfine
myrofine -
nicocodine -
nicodicodine -
nicomorfine -
noracymethadol -
norcodeïne -
norlevorfanol -
normethadon -
normorfine -
norpipanon -
- opium het gestremde melksap, verkregen van
de plant Papaver somniferum L.
oxycodon -
oxymorfon -
- para-fluorfentanyl 4'-fluoro- N-(1-fenethyl-4-
piperidyl)propion-anilide
- parahexyl 3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-
trimethyl-6 H-dibenzo[ b,d]pyran-1-ol
- para-methoxyamfetamine,
PMA
p-methoxy- alfa-methylfenethylamine
- para-methoxymethamfetamine,
PMMA
N-methyl-1-(4-methoxyfenyl)-2-
aminopropaan .
- PEPAP 1-fenethyl-4-fenyl-4-piperidinolacetaat
(ester)
pethidine -
- pethidine-tussenproduct
A
4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
- pethidine-tussenproduct
B
4-fenylpiperidine-4-carbonzure ethylester
- pethidine-tussenproduct
C
1-methyl-4-fenylpiperidine-4-carbonzuur
piminodine -
piritramide -
proheptazine -
properidine -
propiram -
- psilocine 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol
psilocybine -
International Nonproprietary
Name (INN) 7
andere benamingen nadere omschrijving
racemethorfan -
racemoramide -
racemorfan -
remifentanil -
rolicyclidine -
secobarbital -
sufentanil -
tenamfetamine -
tenocyclidine -
- tetrahydrocannabinol (6 aR,10 aR)-6 a,7,8,10 a-tetrahydro-6,6,9-
trimethyl-3-pentyl-6 H-dibenzo[ b,d]pyran-
1-ol
thebacon -
- thebaïne 4,5-epoxy-3,6-dimethoxy- N-methyl-6,8-
morfine
- thiofentanyl N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-
piperidyl]propion-anilide
tilidine -
- TMA-29 2,4,5-trimethoxyamfetamine
trimeperidine -
- 3,4,5-trimethoxyamfetamine,
TMA
(±)-3,4,5-trimethoxy- alfamethylfenethylamine
zipeprol -
de esters en derivaten van ecgonine, die kunnen worden omgezet in ecgonine en cocaïne;
de mono- en di-alkylamide-, de pyrrolidine- en morfolinederivaten van lyserginezuur, en de
daarvan door invoering van methyl-, acetyl- of halogeengroepen verkregen middelen;
vijfwaardige stikstof-gesubstitueerde morfinederivaten, waaronder begrepen morfine- N-oxidederivaten,
zoals codeïne- N-oxide;
de isomeren en stereoisomeren van tetrahydrocannabinol;
de ethers, esters en enantiomeren van de bovengenoemde substanties, met uitzondering van
dextromethorfan (INN) als enantiomeer van levomethorfan en racemethorfan, en met
uitzondering van dextrorfanol (INN) als enantiomeer van levorfanol en racemorfan;
preparaten die één of meer van de bovengenoemde substanties bevatten.
9 TMA-2 or 2,4,5-trimethoxyamfetamine is: (±)-2,4,5-trimethoxy- alfa-methylfenethylamine