wpb723c4fe.png

wp5533b116.gif
NRC
Toezicht FDA op farmacie is zwak
                                                                                                 11-10-2006
De FDA, de Amerikaanse organisatie die geneesmiddelen tot de markt toelaat, moet ingrijpend veranderen na een aantal medicijnschandalen.
Het lijkt wel een georkestreerde aanval op de ooit eerbiedwaardige Food and Drug administration (FDA). In het medisch wetenschappelijke tijdschrift Archives of Internal Medicine verscheen gisteren een publicatie van leden en oud- leden van het FDA Drug safety and Risk Management Advisory Committee. Zij kennen de FDA van binnen uit en stellen vast dat de organisatie die het publiek moet beschermen tegen onveilige medicijnen haar taak niet aankan.
In een tweede artikel, gisteren vervroegd op de website gepubliceerd door het tijdschrift The New Engalnd Jounal of Medicine, komen leden van een comité van de Amerikaanse National Academies met ingrijpende voorstellen. Een commentaar van de redactie van dit beroemdste medisch-wetenschappelijke tijdschrift vindt bijvoorbeeld dat nieuwe medicijnen twee jaar lang een zwarte driehoek op hun verpakking moeten hebben, om het publiek te waarschuwen dat de veiligheid nog niet volledig vaststaat.
De artikelen zijn evengoed een aanval op het Amerikaanse Congres. Daar liggen wetsvoorstellen om de FDA meer bevoegdheden te geven al lange tijd te wachten. De wetten moeten de famaceutische industrie kunnen dwingen betere veiligheidsinformatie te verstrekken en meer onderzoek te doen nadat een medicijn tot de markt is toegelaten. Dat is het zogeheten post marketing surveillance onderzoek.

wpa4ac85b5.png
wpd6111d12.jpg

In Amerika vragen kinderen hun autoriteiten niet meer als proefkonijn van de industrie te hoeven dienen.