wpb723c4fe.png

wp5533b116.gif
Stuur naar; Bright-idea Club, Heemraadssingel 60a, 3021 DC Rotterdam, www.bright-idea.org
 ------------------------------------------------------afknippen--------------------------------------------------------------
Medicatie Petitie
                                                                                                                            Datum:
Geachte minister Hoogervorst,
Vitaminen zijn bouwstoffen die iedereen en vooral kinderen hard nodig hebben. Veel komt in de vorm van gezond voedsel binnen maar vanwege de massa productie en fast food in een jachtige maatschappij komen we soms iets tekort. Als ouders moeten kiezen tussen vitaminen waarvoor ze b.v. €8,- per potje per maand per kind moeten betalen of gratis Amfetaminen die zogenaamd veilig, wetenschappelijk verantwoord en het beste voor het kind zouden zijn, is er dan nog sprake van een keuze? Nee; ze kunnen bij voorbaat al niet kiezen omdat in het huidige zorgstelsel iedereen verplicht meebetaalt aan deze harddrugs! Zowel Hitler als de Japanners gebruikten Amfetaminen voor (zelf)moord acties, net als het Amerikaanse leger. En u financiert nu voor tienduizenden kinderen om geen andere reden dan dat ze zich of iets bovengemiddeld of ondergemiddeld gedragen, juist dit soort middelen (Ritalin, Concerta, Dexedrine, etc) die vanwege de onacceptabel hoge risico’s voor de gezondheid op lijst I van de Opiumwet staan, net als Heroïne, XTC, Cocaïne, etc. Je zou zeggen dat een therapeutische dosering geen kwaad kan; vergeten we gemakshalve dat die dosering snel oploopt vanwege gewenning en vervolgens staan we raar te kijken van onze drugscultuur. Artsen en psychiaters kunnen u vertellen dat Speed, Amfetaminen en andere harddrugs niets genezen. Ze worden te gemakkelijke gebruikt om symptomen te onderdrukken waardoor de oorzaak niet gevonden wordt en de juiste (op)voeding, behandeling of medicatie uitblijft zodat de patiënt steeds zieker wordt (rebound). Wie de bijsluiter niet leest kan geneigd zijn te denken dat ongecontroleerd gedrag, hallucinaties en psychose door geestesziekte veroorzaakt worden en begint niet eens te vermoeden dat het door de pillen komt. Het probleem kan nog groter worden doordat onthoudingsverschijnselen met een volgende pil tijdelijk tot rust gebracht worden maar u kent de prijs van verslaving. U houdt deze spiraal in stand; waarom vervangt u de afbraakstoffen niet door bouwstoffen zonder het risico van afhankelijkheid, agressie of ziekte?
Ik vraag u;
1)Harddrugs (lijst I) per direct uit de volksverzekering te verwijderen met als enige uitzondering opiaten voor operaties, kanker en reuma.
2)Met het uitgespaarde geld vitaminen te subsidiëren zodat uw totale zorguitgaven gelijk blijven.


Naam:                                                               Woonplaats:                                                         Handtekening:
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |