wpb7fbf705.png

wp5533b116.gif

De Leidse psycholoog Ron van Deth vindt het zorgelijk dat bijna alle opinieleiders in de psychiatrie, de hoogleraren voorop, verstrengeld zijn met de farmaceutische industrie. Van Deth: „Ze doen onderzoek met industriegeld, ze bezoeken op kosten van de industrie buitenlandse congressen en ze zijn als adviseur verbonden aan bedrijven. Er zijn bijna geen opinieleiders meer die vanuit een onafhankelijke positie aan psychiaters en huisartsen kunnen leren hoe zij patiënten moeten behandelen. Dat is triest.” Van Deth schreef met de Leuvense hoogleraar psychiatrie Walter Vandereycken een boek over de invloed van de industrie op het psychiatrisch denken en handelen. ’Psychiaters te koop?’ is een aanklacht tegen de vercommercialisering van de psychiatrie. Van Deth: „We verbaasden ons over de pillencultuur die geleidelijk aan in de psychiatrie is gaan heersen. Er is onder invloed van de industrie steeds minder aandacht voor cognitieve therapievormen, zoals het praten met patiënten.” In Nederland wordt per jaar ruim 400 miljoen euro uitgegeven aan pillen tegen depressies en andere psychische aandoeningen. Van Deth: „De industrie heeft er alles aan gedaan dagelijkse ongemakken een naam te geven zodat deze een plaats kregen in de behandelrichtlijnen van psychiaters.” Ook onderzoek wordt volgens Van Deth en Vandereycken gedirigeerd door de industrie. „Van meet af aan zitten ze er bovenop. De studies worden zo ingericht dat het middel van de fabrikant die betaalt er het beste uitkomt. Er worden jonge proefpersonen geworven, en middelen worden bij voorkeur vergeleken met niet werkzame placebo’s.” Wetenschappers kunnen zich minder goed teweerstellen tegen de industrie, omdat andere financieringsbronnen voor onderzoek goeddeels zijn opgedroogd. „Daardoor verliezen psychiaters de afstand tot het bedrijfsleven. Ze lopen in hun onderzoeksvoorstellen vooruit op de wensen van de industrie, omdat ze hun onderzoek niet in de waagschaal willen stellen. Dat leidt tot vertekende resultaten.” Van Deth en Vandereycken willen dat er een openbaar register komt waarin psychiaters hun banden met de industrie publiceren. De beroepsgroep moet zich volgens de auteurs volledig losmaken van de industrie. „De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie zou het voortouw moeten nemen door geen zwaar gesponsorde congressen meer te organiseren. Er moet daarnaast een instituut komen dat in onafhankelijkheid oordeelt over onderzoeksvoorstellen en bepaalt waar industriegeld aan wordt besteed. Voor alles zouden psychiaters zich zelf eens moeten afvragen of ze niet op de verkeerde weg zijn. Deze kwestie raakt aan het vertrouwen van de patiënt in zijn behandelaar.”

Trouw

 

’Hoogleraren psychiatrie aan leiband van industrie’

door Joop Bouma, 14-9-2006

 

Psychiaters lopen aan de leiband van de farmaceutische industrie. De beroepsgroep zou zich los moeten maken van pillenfabrikanten.

 

 

De farmaceutische industrie verdient 400mlj/jr aan de zware geestveranderende drugs die de psychiatrie voorschrijft. De psychiatrie verdient 4000mlj/jr met het behandelen van de bijwerkingen van de farmaceutische producten die ze zelf voorschrijft. Hun beschermheren hebben er alles voor over om de handel in stand te houden.

wp4f51a7ea_0f.jpg

Visie van een 12 jarige